Er du i ferd med å avslutte mastergraden din og ønsker å starte karrieren i et voksende konsulentfirma med de største selskapene i Skandinavia på kundelisten? Er du klar til å teste evnene og ambisjonene dine i den virkelige verden med mulighet for å skape betydelige resultater på bunnlinjen til ledende selskaper i et stort utvalg av industrier? Hvis du kan svare ja på dette anbefaler vi deg å søke stillingen som Associate Consultant og bli en del av vår unge, dynamiske, mangfoldige og stadig voksende konsulentselskap med kontorer i Oslo og København.

Prokura ble etablert i 2008 og er et nyskapende konsulentselskap spesialisert i strategisk innkjøp og leveringskjeder. Ledet av spesialister med lang erfaring fra McKinsey & Company og Boston Consulting Group har Prokura allerede blitt en viktig spiller i markedet, gjennom generering av store besparelser for ledende private og offentlige organisasjoner i Norden. Prokuras ekspertise kombinerer solide funksjonelle ferdigheter og erfaring fra produkt-, prosess- og serviceindustrien for å hjelpe klienter med å bygge konkurransedyktige ogdifferensierende innkjøps- ogforretningskjedeevner som skaper verdi og gjør det mulig for firmaer å drive lønnsomt og å investere i fremtiden. Klientoppdrag varierer fra strategisk innkjøp og driftsdiagnostikk til strategi for forretningsenheter, samt innkjøpsoptimalisering, hjelp i implementeringsfasen, og kontinuerlig forbedring. Prokuras eksperter på strategisk innkjøp og forretningskjeder har en eksplisitt analytisk forståelse for strategiske, taktiske og driftsmessige beslutninger og deres påvirkning på bunnlinjeresultater. Les mer om Prokura på www.prokura.no.