NNUs visjon er å gjøre det norsk næringslivet oppmerksom på de ressurssterke, norske studentene ved Copenhagen Business School (CBS). Vi jobber for å etablere og opprettholde kontakten mellom studentene og sentrale aktører i næringslivet. Bedriftspresentasjoner er en fremragede måte å for bedrifter og studenter å knytte kontakt på, og det er et populært tilbud blant de norske studentene.

Hvem holder foredrag?
NNU arrangerer presentasjoner med ledende bedrifter fra det norsk næringslivet. Presentasjonen omhandler det norske næringslivet, arbeidsmarkedet og om mulighetene nyutdannede fra CBS har i den aktuelle bedriften.

Når holdes presentasjonen?
Presentasjonene foregår både om høsten og om vinteren. Primært blir de avholdt på CBS, med mindre bedriften har andre ønsker.

Praktiske opplysninger
Bedriften får en kontaktperson i NNU som er behjelpelig med å svare på spørsmål og planlegge en god presentasjon sammen med bedriften. NNU er ansvarlig for det praktiske tilknyttet presentasjonene.

Kontakt oss om bedriftspresentasjon

Annonseringsmuligheter
Det er mulig å annonsere ledige stillinger, sommerjobber, informasjon om selskapet m.m. på blant annet vår hjemmeside www.nnu-cbs.dk og/eller via e-post til norske studenter i vår database. Dette kan være i forbindelse med eller uavhengig av en bedriftspresentasjon.

Kontakt oss om annonsering og/eller se priser under «Annonsering«.