Skal din bedrift på tur til København for å avholde bedriftspresentasjon ved CBS? Eller vil du bare vite mer om betingelsene og rammene rundt et slikt arrangement? På denne siden finner du det meste av nødvendig informasjon.

Datoer og prisliste 2022

I ukene før presentasjonen:

For både NNU og bedriften er det hensiktsmessig med så tidlig planlegging som mulig. I prosessen vil bedriftspresentasjonsansvarlig bistå med de spørsmål som dukker opp, eksempelvis valg av lokale og eventuelt spisested, samt budsjettrammer og begrensninger med tanke på antall påmeldte studenter.

21 dager i forkant av presentasjonen bes bedriften sende en annonse med invitasjonstekst og informasjon om bedriftspresentasjonen som NNU vil publisere via e-post, hjemmeside, og facebook til våre medlemmer. Hvis antall påmeldte studenter ikke tilfredsstiller bedriftens forventninger og dere derfor ikke ønsker å gjennomføre presentasjonen, må bedriften likevel dekke utgifter som spesifisert nedenfor.

Har dere spørsmål eller kommentarer, vennligst ta kontakt med bedriftspresentasjonsansvarlige Pernille Reienes og Victor Myren på: bedriftspresentasjon.nnu@gmail.com.