Skal din bedrift på tur til København for å avholde bedriftspresentasjon ved CBS? Eller vil du bare vite mer om betingelsene og rammene rundt et slikt arrangement? På denne siden finner du det meste av nødvendig informasjon.

I ukene før presentasjonen:

For både NNU og bedriften er det hensiktsmessig med så tidlig planlegging som mulig. I prosessen vil bedriftspresentasjonsansvarlig bistå med de spørsmål som dukker opp, eksempelvis valg av lokale og eventuelt spisested, samt budsjettrammer og begrensninger med tanke på antall påmeldte studenter.

En uke i forkant av presentasjonen bes bedriften sende en annonse med invitasjonstekst og informasjon om bedriftspresentasjonen som NNU vil publisere via e-post, hjemmeside, og facebook til våre medlemmer. Hvis antall påmeldte studenter ikke tilfredsstiller bedriftens forventninger og dere derfor ikke ønsker å gjennomføre presentasjonen, må bedriften likevel dekke utgifter som spesifisert nedenfor.

Har dere spørsmål eller kommentarer, vennligst ta kontakt med bedriftspresentasjonsansvarlig på: bedriftspresentasjon@nnu-cbs.dk