Copenhagen Business School (CBS) ble etablert i 1917 av Foreningen for Unge Handelsmenns Utdannelse som en privat utdannelsesinstitusjon. I 1965 ble høyskolen integrert som en høyere læreanstalt i det danske utdannelsessystem. Skolen er en av de tre største business skolene i Nord Europa med rundt 20.000 studenter (av disse er ca. 3.500 utvekslingsstudenter), ca. 750 forskere med fast ansettelse og ca. 500 ansatte i administrasjonen. Skolen er medlem av det eksklusive CEMS samarbeidet og en del av PIM (Partnership in International Management).

Norske studenter
Det er i overkant 1000 norske studenter på CBS, hvor ca. halvparten er i gang med en bachelorgrad og den andre halvdelen med en mastergrad. CBS tilbyr hele 14 bachelorgrader, 27 mastergrader, 9 executive master og ph.d.-utdannelser.
 De norske studerende på bachelornivå finnes primært på skolens allmenøkonomiske bachelor linje (HA) hvor fokus ligger på finans, regnskap, markedsføring og organisasjonslære.
 På masternivå er fordelingen mer spredt, men tendensen er at skolens mest prestisjefulle linjer som finans, strategi og internasjonal business tiltrekker seg størsteparten av nordmennene.

Internasjonalt
Internasjonalt har CBS opparbeidet seg god omtale, og skolen har klart seg bra på rankinger de siste årene. Blant annet ble CBS i 2005 ranket som den 14. beste skolen i verden på masternivå av Financial Times. Videre har QS World University Ranking 2015 plassert CBS på en strålende 10. plass innenfor business studies, rett etter London School of Economics og Oxford.