Det er mulig å annonsere ledige stillinger, sommerjobber, informasjon om selskapet m.m. på vår hjemmeside www.nnu-cbs.dk, vår Facebook side og via e-post til norske studentene i vår database. Dette kan være i forbindelse med, eller uavhengig av, en bedriftspresentasjon.
Dersom dette er av interesse, ta kontakt med marked@nnu-cbs.dk for videre koordinering.

Priser for annonsering

Pakke 1:
Annonsere på vår hjemmeside og mail til studenter i tillegg til at vi annonserer gjennom vår facebookside (over 1800 «likes»), vår facebook-gruppe «Norske studenter ved CBS» (over 3000 medlemmer) og Instagram (overkant av 700 følgere).
Denne annonseringspakken koster DKK 3.000,-.

Pakke 2:
Annonsere på vår hjemmeside i tillegg til at vi annonserer gjennom vår facebookside (over 1800 «likes»), vår facebook-gruppe «Norske studenter ved CBS» (over 3000 medlemmer) og Instagram (overkant av 700 følgere).
Denne annonseringspakken koster DKK 2.000,-.

Husk å være ute i god tid da vi har begrensninger med antall annonseringer per uke. I tillegg foretar vi ingen annonseringer for eksterne bedriftsarrangementer i København, eller før hovedsamarbeidspartner har avholdt bedriftspresentasjon.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med markedsansvarlig på: marked@nnu-cbs.dk