Det er mulig å annonsere ledige stillinger, sommerjobber, informasjon om selskapet m.m. på vår hjemmeside www.nnu-cbs.dk, vår Facebook side og vår Instagram. Dette kan være i forbindelse med, eller uavhengig av, en bedriftspresentasjon.
Dersom dette er av interesse, ta kontakt med marked.nnu@gmail.com for videre koordinering.

Annonseringspakker:

1: Annonsere på vår hjemmeside til studenter i tillegg til at vi annonserer gjennom vår facebookside (2000+ «likes»), vår Facebook-gruppe «Norske studenter ved CBS» (over 3300 medlemmer) og Instagram (1000+ følgere). Denne annonseringspakken koster DKK 2.500,-.

2: Annonsere på vår hjemmeside til studenter i tillegg til at vi annonserer gjennom vår facebookside (2000+ «likes»), vår Facebook-gruppe «Norske studenter ved CBS» (over 3300 medlemmer), Instagram (1000+ følgere) og Instagram story. Denne annonseringspakken koster DKK 3000,-.

Husk å være ute i god tid da vi har begrensninger med antall annonseringer per uke. I tillegg foretar vi ingen annonseringer for eksterne bedriftsarrangementer i København, eller før hovedsamarbeidspartner har avholdt bedriftspresentasjon.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med markedsansvarlig på: marked.nnu@gmail.com