Det er mulig å annonsere ledige stillinger, sommerjobber, informasjon om selskapet m.m. på blant annet vår hjemmeside www.nnu-cbs.dk og/eller via e-post til norske studenter i vår database. Dette kan være i forbindelse med eller uavhengig av en bedriftspresentasjon.
Dersom dette er av interesse, ta kontakt med marked@nnu-cbs.dk for videre koordinering.

Priser for annonsering

Pakke 1:
Annonsere på vår hjemmeside og mail til studenter i tillegg til at vi annonserer gjennom vår facebookside (over 1600 «likes»), vår facebook-gruppe “Norske studenter ved CBS” (over 2600 medlemmer) og Instagram (rundt 600 følgere).
Denne annonseringspakken koster DKK 3.000,-.

Pakke 2:
Annonsere på vår hjemmeside i tillegg til at vi annonserer gjennom vår facebookside (over 1600 «likes»), vår facebook-gruppe “Norske studenter ved CBS” (over 2600 medlemmer) og Instagram (rundt 600 følgere).
Denne annonseringspakken koster DKK 2.000,-.

Husk å være ute i god tid da vi har begrensninger med antall annonseringer per uke. I tillegg foretar vi ingen annonseringer for eksterne bedriftsarrangementer i København, eller før hovedsamarbeidspartner har avholdt bedriftspresentasjon.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med markedsansvarlig på: marked@nnu-cbs.dk