Vår historie begynte høsten 2005 hvor fem norske studerende ved Copenhagen Business School stiftet Norsk Næringslivsutvalg. Initiativtakerne savnet selv et tilbud hvor man kunne skape kontakt mellom studenter i København og det norske næringslivet. Dette viktige arbeidet har blitt videreført av hvert enkelt styre de siste fjorten årene, og vi har klart å skape en solid plattform hvor vi i NNU nå er den primære kontakten mellom norske studenter på CBS og norske arbeidsgivere.

Gjennom det akademiske året avholder NNU titalls arrangementer av både faglig og sosial karakter, hvor alle norske studenter ved CBS er velkomne. Vi i Norsk Næringslivsutvalg er opptatt av at våre studenter skal både kunne bygge et nettverk, men også lære de mange besøkende virksomhetene å kjenne. Dette mener vi bidrar til å redusere avstanden mellom den danske studiehverdagen og det norske næringslivet.

Bedriftene vi samarbeider med får gjennom våre arrangementer muligheten til å profilere seg selv og samtidig komme i kontakt med, og rekruttere de mest ressurssterke studentene fra en av Europas ledende handelshøyskoler med unik erfaring fra utlandet.

Svulstig nok? Vi tror ikke det, og det er derfor vår misjon er «å være den primære kontaktskaper mellom norske studenter ved CBS og norske arbeidsgivere»

Videre er vår viktigste oppgave «å gjennomføre bedriftspresentasjoner og foredrag med ledende norske bedrifter og næringslivstopper. Det norske næringsliv skal også bli oppmerksom på de ressurssterke studentene ved CBS og få muligheten til å etablere kontakt partene imellom»

Og helt til sist, NNU er en frivillig organisasjon bygget på fritiden til motiverte og engasjerte ildsjeler som mener at tilbudet til de norske studentene i København blir bedre og bedre for hvert år som går, som følge av vårt arbeid. Det er derfor alltid plass til gode ideer og friskt blod i NNU, og vi avholder søknadsprosessen til nytt styre hver februar.

Thea Alice Wøien
Leder

Sondre Skjervagen Rasmussen
Nestleder

 

 

Hedvig Ulrichsen Helseth
Økonomiansvarlig

Anna Groven Bech
Karriere- og Næringslivsdagsansvarlig

Tage Fossgard-Moser
Karriere- og Næringslivsdagsansvarlig

Rohl Axel Skaara
IT ansvarlig

Mathilde Braathen
Markedsansvarlig

Nora Njaa Rygh
Bedriftspresentasjonsansvarlig

Olav Olsen Aamlid
Bedriftspresentasjonsansvarlig

Jens Christian Willas Syverstad
Eventansvarlig