Norsk Næringslivsutvalg er en uavhengig non-profit organisasjon og ble stiftet høsten 2005 av fem norske studerende ved Copenhagen Business School (CBS). Initiativtakerne savnet selv et tilbud hvor man kunne skape kontakt mellom studenter i København og norsk næringsliv. Markedsundersøkelser bekreftet at det ikke bare var initiativtakerne som savnet dette tilbudet, men også andre studerende og norske bedrifter. Derfor er NNUs visjon

«å være den primære kontaktskaper mellom norske studenter ved CBS og norske arbeidsgivere»

I dag er NNUs viktigste oppgave

«å gjennomføre bedriftspresentasjoner og foredrag med ledende norske bedrifter og næringslivstopper. Det norske næringsliv skal også bli oppmerksom på de ressurssterke studentene ved CBS og få muligheten til å etablere kontakt partene imellom»

For de studerende er bedriftspresentasjonene en unik mulighet til å bli bedre kjent med potensielle arbeidsgivere, bygge nettverk og til å få vite hvilke krav bedriftene stiller til framtidige jobbsøkere. Bedriftene får gjennom presentasjonene muligheten til å profilere seg selv og samtidig komme i kontakt med, og rekruttere ressurssterke studenter med høyere utdannelse fra en av Europas ledende handelshøyskoler.

Thomas Kilaas
Leder

Marlen Vassbakk
Nestleder

Martin Lien
Økonomiansvarlig

Sara Nybø
Karriere- og Næringslivsdagsansvarlig

Martin Torgersen
Karriere- og Næringslivsdagsansvarlig

Alve Vig
IT ansvarlig

Silje Røise
Markedsansvarlig

Birger Nestor Wirstad
Bedriftspresentasjonsansvarlig

Henriette Gjefle
Bedriftspresentasjonsansvarlig

Sverre Albech
Eventansvarlig