Vår historie begynte høsten 2005 hvor fem norske studerende ved Copenhagen Business School stiftet Norsk Næringslivsutvalg. Initiativtakerne savnet selv et tilbud hvor man kunne skape kontakt mellom studenter i København og det norske næringslivet. Dette viktige arbeidet har blitt videreført av hvert enkelt styre de siste fjorten årene, og vi har klart å skape en solid plattform hvor vi i NNU nå er den primære kontakten mellom norske studenter på CBS og norske arbeidsgivere.

Gjennom det akademiske året avholder NNU titalls arrangementer av både faglig og sosial karakter, hvor alle norske studenter ved CBS er velkomne. Vi i Norsk Næringslivsutvalg er opptatt av at våre studenter skal både kunne bygge et nettverk, men også lære de mange besøkende virksomhetene å kjenne. Dette mener vi bidrar til å redusere avstanden mellom den danske studiehverdagen og det norske næringslivet.

Bedriftene vi samarbeider med får gjennom våre arrangementer muligheten til å profilere seg selv og samtidig komme i kontakt med, og rekruttere de mest ressurssterke studentene fra en av Europas ledende handelshøyskoler med unik erfaring fra utlandet.

Svulstig nok? Vi tror ikke det, og det er derfor vår misjon er «å være den primære kontaktskaper mellom norske studenter ved CBS og norske arbeidsgivere»

Videre er vår viktigste oppgave «å gjennomføre bedriftspresentasjoner og foredrag med ledende norske bedrifter og næringslivstopper. Det norske næringsliv skal også bli oppmerksom på de ressurssterke studentene ved CBS og få muligheten til å etablere kontakt partene imellom»

Og helt til sist, NNU er en frivillig organisasjon bygget på fritiden til motiverte og engasjerte ildsjeler som mener at tilbudet til de norske studentene i København blir bedre og bedre for hvert år som går, som følge av vårt arbeid. Det er derfor alltid plass til gode ideer og friskt blod i NNU, og vi avholder søknadsprosessen til nytt styre hver februar.

Lisa Christensen
Leder

Maria Heiberg
Nestleder

 

 

Aleksander Jæger
Økonomiansvarlig

Maren Bergsaker
Karriere- og Næringslivsdagsansvarlig

Olav Hovden
Karriere- og Næringslivsdagsansvarlig

Marius Eggan
IT ansvarlig

Gina Reff Snilsberg
Markedsansvarlig

Iver Lauvsnes 
Bedriftspresentasjonsansvarlig

Emilie Woldstad
Bedriftspresentasjonsansvarlig

Tollef Lunaas
Eventansvarlig