Tiden har kommet for at årets NNU-styre må med tungt hjerte takke for seg. Med det har DU mulighet for å være med i NNU-styret!

Om du er usikker på om du skal søke, anbefaler vi at du bare prøver. Det er en kjempefin erfaring uansett hva resultatet blir. Les mer her:

Generelt

Arbeidsoppgavene som styremedlem i NNU er varierte og avhenger av hvilken stilling man søker på. På tross av inndelte stillinger er NNU gjengen et team. Primært jobber NNU med arrangementer som bedriftspresentasjoner, Karrieredagen og Næringslivsdagen. Samtidig er det også stort fokus på å avholde årlige sosiale sammenkomster som båtfest i introuken, banketter og vårgalla.

Hvem ser vi etter?

Først og fremst leter vi etter studenter med sterkt engasjement for det NNU driver med. Styret vil bestå av totalt 10 studenter som skal arbeide tett sammen. Det forventes dermed at du er villig til å bidra utover din egen stilling, samt samarbeide tett med resten av teamet. Videre er det viktig at du som person er kapabel til å avholde tidsfrister og er komfortabel med å ha mye ansvar. Kandidater som har gode ideer til videreutvikling av NNU verdsettes. Det er også viktig at du er pålitelig, punktlig og fleksibel. Arbeidsmengden vil variere og topper seg som regel rundt bedriftspresentasjonssesonger, karrieredagen i september og næringslivsdagen i mars. Vi ønsker studenter fra alle årganger som kan binde seg til NNU i overkant av et år fra og med mars 2023.

Søknaden

Skriv noen linjer om deg selv (maks 1 side), hvor du som minimum opplyser følgende; alder, klassetrinn og linje. Fortell oss hva din motivasjon for å arbeide i NNU er, hvordan du vil passe inn i stillingen og gjerne litt om dine tanker omkring utviklingspotensialet i NNU. Det er maksimalt mulig å søke på to verv. CV ønskes vedlagt.

Vi håper på å høre fra deg, og skulle du ha noen generelle spørsmål er du velkommen til å kontakte;

Søknaden sendes til leder.nnu@gmail.com, merket ”Søknad – Navn”. Den må være sendt inn til oss innen 13. mars ved midnatt. Intervjuer vil foregå kort tid etter dette og vil bli avtalt nærmere.

Stillingene

Leder

Som leder har du det overordnede ansvaret for styremedlemmene, samt ansvar for at NNU når de målsettingene som settes for året. En NNU leder skal ha evnen til å holde oversikt over alt som foregår i styret, i tillegg til å være en informasjonsformidler og støttespiller innad i gruppen. Lederen innkaller og holder møter, samt initierer til sosiale sammenkomster innad i styret. Det er en fordel at man kan håndtere mange baller i luften. Vi ser etter en leder som ønsker å dra NNU fremover og som gjerne har idéer til hvordan arbeidet kan videreutvikles. Avslutningsvis er det viktig å være positiv, samt å ha evnen til å løse uforutsette utfordringer effektivt med godt humør.

Spørsmål vedrørende lederstillingen? Spør Thea Alice Wøien på leder.nnu@gmail.com eller +47 950 17 181

Nestleder

Som nestleder er du lederens høyre hånd og har hovedansvar for alt som har med NNU sine samarbeidspartnere å gjøre – enten de er eksisterende eller under forhandling. Årets samarbeidspartnere har vært Deloitte, PwC og Capgemini Invent. I denne forbindelse har man som Nestleder ansvar for både oppfølging og organisering av samarbeidspartnernes bedriftspresentasjoner og øvrige arrangementer. Andre samarbeidspartnere for året har vært Universum. Nestleder skal kontinuerlig vurdere nye samarbeidsavtaler med bedrifter/studentorganisasjoner som kan komme norske studenter ved CBS til gode. Videre må Nestleder ha muligheten til å kunne inntre fra dag én etter at det nye styret er satt, da vedkommende sammen med eksisterende nestleder skal reforhandle samarbeidsavtalene for det nye skoleåret. Dette vil foregå i mars/april på samarbeidspartnernes kontorer i Oslo.

Spørsmål vedrørende nestlederstillingen? Kontakt Sondre Skjervagen Rasmussen på nestleder.nnu@gmail.com +47 928 06 355

 

Forretningsutvikling

Rollen som forretningsutvikler skal primært «selge» NNU mot bedrifter og samarbeidspartnere. Det innebærer å ha ansvar for mye av den utgående kommunikasjonen vi gjør mot bedrifter i forbindelse med rekruttering til bedriftspresentasjoner og Karrieredagen.

En viktig oppgave vil være å følge opp bedrifter og å finne nye spennende selskaper som kan være interessante for norske studenter ved CBS. I tillegg å bistå rundt KD og NLD i forbindelse med sponsing og andre relevante samarbeidspartnere. Utover dette er rollen ganske fleksibel og det er mulighet for å forme den noe selv. Derfor er det supert om man har gjort seg noen tanker rundt andre satsningsområder som kunne fornyet NNU og sørge for at vi holder oss relevante.

Spørsmål vedrørende stillingen? Kontakt Thea Alice Wøien på leder.nnu@gmail.com / +47 950 17 181

 

Bedriftspresentasjonsansvarlig (to stillinger)

Dere vil ha ansvar for å booke bedrifter til bedriftspresentasjoner for skoleåret 2023/2024, samt overordnet ansvar for gjennomførelsen av disse. Det er viktig at vedkommende kan opptre profesjonelt og ryddig både i kontakt med bedrifter og i samarbeid med relevante ressurser innad i NNU. Bedriftspresentasjonsansvarlig vil også ha ansvar for det praktiske i forbindelse med bedriftspresentasjonene; signering av kontrakter og booking av relevante lokaler. Konkrete oppgaver inkluderer følgende:

Organisere påmelding av bedrifter til bedriftspresentasjoner.

  • Utarbeide en plan for bedriftspresentasjonen i samarbeid med bedriftene, aktuelle utleiere av lokaler og restauranter.
  • Kommunikasjon innad i NNU; markedsføring, transport, oppmøte og diverse støttefunksjoner.
  • Oppfølging, evaluering og bidrag til forbedring av bedriftspresentasjoner.

Spørsmål vedrørende stillingen? Kontakt Nora Njaa Rygh på bedriftspresentasjon.nnu@gmail.com / +47 958 75 506 eller Olav Olsen Aamlid på bedriftspresentasjon.nnu@gmail.com / +47 476 36 802

Karriere- og Næringslivsdagsansvarlig (to stillinger)

Dere vil ha hovedansvar for alt fra booking, koordinering og gjennomføring av både Karrieredagen og Næringslivsdagen. Karrieredagen arrangeres i september 2023, hvor 20-30 norske selskaper kommer til København for å møte studentene. På kvelden er det bankett for både selskapsrepresentanter og studenter. Målet med dagen er at studentene skal bli bedre kjent med bedriftene som kommer ned. Næringslivsdagen vil arrangeres i mars 2023, hvor det inviteres 3-4 næringslivstopper fra Norge til København. Denne dagen er ment for å inspirere og motivere studentene. Også denne dagen etterfølges av bankett på kvelden.

Banketter hviler hovedsakelig på eventansvarlig sine skuldre, i samråd med Karriere- og Næringslivsdagsansvarlige. Det er viktig at kandidatene for denne stillingen er strukturerte og engasjerte i prosessen med å rekruttere bedrifter/foredragsholdere og eventuelt ambassadører. Samtidig må dere kunne motivere andre i deres arbeidsoppgaver mot arrangementet. Det er en fordel at man har deltatt på ett av arrangementene tidligere, men ikke et krav.

Spørsmål vedrørende stillingen? Kontakt Anna Groven Bech på nldkd.nnu@gmail.com /
+47 904 72 122.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig har kontroll over og ansvar for alt av inntekter og utgifter i NNU. Vedkommende skal lage budsjett for det kommende året, som fremlegges på generalforsamlingen. I løpet av året har økonomiansvarlig ansvar for å sende og betale fakturaer, ha kontroll på kontoutskrifter og kundefordringer, samt ta løpende økonomisk relaterte beslutninger. På slutten av året skal regnskap og balanse fremlegges og godkjennes av generalforsamlingen.

Spørsmål vedrørende stillingen? Kontakt Hedvig Ulrichsen Helseth på regnskap.nnu@gmail.com
eller +47 980 97 357

Kommunikasjonsansvarlig

Som markedsansvarlig har du hovedansvar for brandingen av NNU både internt på CBS og mot det norske næringslivet. Det er markedsansvarlig som foretar all annonsering gjennom NNU sine medier. Det er viktig å kunne opptre profesjonelt da det vil være mye kommunikasjon med bedrifter. Det er en fordel om man har en grunnleggende god teknisk forståelse og erfaring med sosiale medier. Videre har markedsansvarlig i oppgave å designe kataloger i forbindelse med Karrieredagen og Næringslivsdagen samt annet annonsemateriell. Utover dette har markedsansvarlig også hovedansvaret for å ta bilder på bedriftspresentasjoner og andre arrangementer. Det vil være en fordel hvis du er kreativ og har ideer til hvordan NNU kan bli enda mer synlig både overfor studentene og bedriftene.

Spørsmål vedrørende stillingen? Kontakt Mathilde Braathen på marked.nnu@gmail.com
eller +47 955 27 970

IT-ansvarlig

Som IT-ansvarlig har du ansvar for alt det tekniske, og du samarbeider tett med de andre i styret. Ansvarsområdene innebærer hovedsakelig alt som skjer på hjemmesiden med blant annet påmeldingslister, oppdatering av stillingsannonser og publisering av eventer. Videre har IT-ansvarlig det tekniske ansvaret på og i forkant av NNU sine arrangementer. Det vil bli gitt nøye opplæring ved overtakelse, men det er en fordel om du har en grunnleggende god teknisk forståelse. Arbeidsmengden til IT-ansvarlig varierer i løpet av året, og fleksibilitet vil derfor være en fordel.

Spørsmål vedrørende stillingen? Kontakt Rohl Axel Skaara på itansvarlig.nnu@gmail.com
eller +47 939 22 039

Eventansvarlig

Vedkommende er prosjektansvarlig for Introdagen 2023 (båttur for 400 studenter), bankett til Karriere- og Næringslivsdagen 2023/2022 samt andre sosiale arrangementer i regi av NNU. Videre har eventansvarlig sammen med markedsansvarlig, ansvarlig for promotering av arrangementene i forkant av avholdelsen. I tillegg har vedkommende ansvar for å koordinere og bestille busser til alle bedriftspresentasjonene.

Spørsmål vedrørende stillingen? Kontakt Jens Christian Willas Syverstad på event.nnu@gmail.com
eller +47 476 85 674

Vi ser frem til å høre fra akkurat deg!

Med vennlig hilsen

NNU-styret 2023-2024