ConocoPhillips utlyser Internship og Fast stilling!
 
⚡️Summer Interns:

Vi søker 7 summer interns for sommeren 2020. Vi søker studenter fra 3. og 4. kull.

Frist 20. Oktober!

http://careers.conocophillips.com/nb/nbtitle/10109081/summer-internship-finance-2020-stavanger-no/
 
⚡️Graduates:
Vi søker 2 Graduates til vårt Graduateprogram med oppstart 01.september 2020. Masterstudenter.

Frist 30. September!

http://careers.conocophillips.com/nb/nbtitle/10077088/graduate-finance-2020-stavanger-no/