Loading Events

Har du lyst til å bli bedre forberedt til caseløsning under intervjuprosessen, samt få et innblikk i typiske problemstillinger en PwC-ansatt står overfor? Bli med oss på casekurs!

I mars 2020 pakket PwC-ansatte over hele verden sakene sine og installerte seg på hjemmekontor, og den hverdagslige kommunikasjonen med både kollegaer og kunder ble digital. Litt etter litt har noen beveget seg tilbake på kontoret, men den fysiske møtevirksomheten er fortsatt minimal. I tråd med dagens situasjon, inviterer PwC derfor til digitalt casekurs. Dette er en glimrende anledning til å erfare samarbeid i virtuelle grupperom, samtidig som en får prøve seg på caseløsning med oppfølging fra en PwC-ansatt. Fokuset vil ligge på å løse caset, med mulighet for å presentere det en kommer frem til.

Under kurset vil dere få høre litt om de ulike tjenesteområdene i PwC, samt muligheten til å løse et case som ligner det dere vil få under intervjuprosessen i PwC. Kurset er primært ment for deg som går på 3. og 4. studieår, men vi åpner også for søknader fra øvrige kull.

PwC er verdens største nettverk av rådgivere, revisorer og advokater. I Norge er vi 2000 ansatte fordelt på 27 kontorer over hele landet. Hvert år rekrutteres nyansatte fra skoler i både Norge og utland. Gjør deg bedre kjent med søknadsfristene for nyutdannede, internship og studentarrangementer her:
På grunn av begrenset antall plasser ønsker vi at dere ved påmelding benytter linken under til å fylle ut litt informasjon om dere selv, samt laster opp et word-dokument der dere skriver hvilket årskull dere tilhører, samt et par setninger om deres motivasjon til å delta på kurset:

 

Søknadsfrist mandag 7. september 23:59.

Det er plass til 20 deltakere på arrangementet.

KL 17:00