Transaction Day med KPMG Deal Advisory

Ønsker du å lære mer om hva som skjer under en oppkjøpsprosess, og hvordan arbeidshverdagen til våre transaksjonsrådgivere ser ut?

KPMG Deal Advisory gjentar tidligere års suksess og inviterer 20 ambisiøse tredje- og fjerdeårsstudenter til en full dag på våre kontorer i Oslo den 30.mars. Du vil igjennom dagen få prøve deg i en oppkjøpsprosess og få jobbe med sentrale problemstillinger vi møter i hverdagen som transaksjonsrådgivere. Dere vil gruppevis bli bistått av våre rådgivere og få prøve dere på typiske arbeidsoppgaver innen M&A rådgivning, Strategi, Transaction Services og Verdivurdering.

I tillegg vil dere få møte eksterne personer som blant annet vil fortelle om livet som finansiell investor og hva som er de viktigste spørsmålene de stiller seg under vurderinger av nye oppkjøp. På slutten av dagen vil dere få presentere og diskutere de viktigste funnene dere har gjort i mindre grupper, etterfulgt av en hyggelig middag med mulighet til å bli enda bedre kjent med flere av våre ansatte i Deal Advisory.

KPMG vil dekke reisekostnader (inkludert fly/tog) samt hotell for alle deltakere som har behov for dette.

Synes du dette høres spennende ut, og har lyst til å lære mer om oppkjøpsprosesser og mulighetene i KPMG Deal Advisory? Søk da vel!

Send oss et kort motivasjonsbrev, CV og karakterutskrifter fra høyere utdanning og videregående innen 9. mars gjennom påmeldingslink.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Ved spørsmål ta kontakt med Caroline C. S. Kverne (+47 977 91 025, caroline.kverne@kpmg.no) eller Mads Borge Heiberg (+47 406 39 099, mads.heiberg@kpmg.no)

Søknadslenke: https://kpmgno.easycruit.com/vacancy/3115169/214465?iso=no

Dette er KPMG Deal Advisory

KPMG Deal Advisory består av fire underavdelinger som bistår med finansielle og kommersielle analyser, M&A rådgivning, strategi, verdivurdering og finansiell modellering for kjøpere og selgere i forbindelse med transaksjoner, restruktureringer og andre formål. Oppdragene strekker seg fra store internasjonale prosjekter med tverrfaglige internasjonale team til mindre lokale oppdrag.

Transaction Services

Transaction Services-teamet jobber med finansiell selskapsgjennomgang (due diligence) i forbindelse med kjøp og salg av selskaper, børsnoteringer og fusjoner, samt annen rådgiving i forbindelse med transaksjoner. Vi kan tidvis jobbe med store informasjonsmengder der vi benytter ulike dataverktøy (data & analytics). Du vil jobbe med:

 • Finansielle analyser som del av finansiell due diligence, med fokus på å identifisere verdidrivere, trender, risikoområder og muligheter
 • Identifisere forhold som påvirker kjøpspris samt endelig beregning av denne
 • Finansiell rådgivning ved utforming av aksjekjøpsavtaler, for eksempel relatert til prisjusteringsmekanismer, earn-out etc.

Verdivurdering og finansiell modellering

Verdivurderingsteamet jobber med verdivurdering og finansiell modellering i forbindelse med strategiske beslutninger, tvister, forhandlinger, restrukturering, finansiering, finansiell rapportering og dokumentasjon for skatteformål. Du vil jobbe med:

 • Samle, systematisere og analysere store mengder data
 • Vurdere og presentere risiko, muligheter og usikkerhet på en pedagogisk og strukturert måte
 • Utvikle brukervennlige finansielle modeller og arbeidsbøker
 • Utarbeide verdivurderingsrapporter og presentasjoner
 • Presentere analyser og modeller for team og kunder
 • Identifisere feil og logiske brister i verdivurderinger

M&A rådgivning

M&A-teamet jobber med fusjoner og oppkjøp og bistår både kjøpere og selgere i forbindelse med store internasjonale transaksjoner så vel som kjøp og salg av små og mellomstore selskaper. Du vil jobbe med:

 • Innhente, systematisere og analysere informasjon om utvalgte markeder, bransjer og selskaper
 • Utarbeidelse av selskapspresentasjoner, markedsføringsmateriell og markedsanalyser i forbindelse med salg av selskaper
 • Finansiell modellering, regnskapsanalyse og verdivurdering for å bistå kunde i kjøps- og salgsprosess
 • Kartlegging av mulige kjøpere og potensielle kjøpsobjekt («targets»)
 • Bistand i forbindelse med kjøpermøter, due diligence, datarom, koordinering og forhandlinger

Strategi

Strategi-teamet jobber med strategiprosjekter og kommersiell selskapsgjennomgang (commercial due diligence, CDD) i forbindelse med kjøp og salg av selskaper. Typiske arbeidsoppgaver:

 • Strategiske analyser som del av kommersiell due diligence
 • Utforming av hypoteser, datainnsamling, analyse- og syntesearbeid, samt kundedialog
 • Kombinere kvantitative og finansielle analyser med kommersielle analyser