Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post, kommunikasjon og logistikk. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring, og vår visjon er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre.

Som trainee blir du godt kjent med våre strategiske mål som er å bli kundens førstevalg, ledende på teknologi og innovasjon og best på bærekraftig verdiskapning. Du får kolleger som går på jobb for å snu dagens utfordringer til morgendagens muligheter for verden og oss som selskap. Målene våre er dristige, men med høyt engasjerte ansatte og en læringskultur med fokus på kompetansebygging for den enkelte, mener vi at målbildet vårt er realistisk!Som trainee hos oss blir du tatt opp i et toårig program med fast ansettelse fra første dag. I løpet av traineeperioden vil du gå inn i tre ulike stillinger, helt etter eget ønske. Disse tre hospiteringsperiodene gir deg bred kompetanse og et stort nettverk i konsernet. Du får også delta på et lederutviklingsprogram med fagsamlinger som setter deg i stand til å ta ansvar tidlig i karrieren. Videre vil du få en dedikert mentor som følger deg tett, og det arrangeres en rekke sosiale arrangementer slik at du blir godt kjent med dine kolleger.

Hver måned setter vi også av en dag hvor alle traineeene samles for å bli kjent med sentrale ledere i konsernet, og vi tar oss tid til å reflektere rundt egen utvikling. Perioder i driftsmiljøene bidrar i tillegg til at du får inngående kunnskap om verdikjeden og mer operativ erfaring som kommer godt med i prosjektarbeid. Når du er ferdig som trainee står du fritt til å velge videre retning innad i konsernet.