Vi er på jakt etter deg som har lyst til å gjøre en forskjell!

Vil du bidra til å sikre kvalitet og integritet i en verden i stadig endring?

Bli revisor i KPMG! Revisorhverdagen i KPMG er variert og uavhengig av om du jobber med små eiendomsselskaper eller globale børsnoterte konsern, bidrar du til å skape trygghet og tillig for selskapers eiere, kapitaltmarkedet og det offentlige. Du har ansvar for å sjekke og bekrefte at den finansielle informasjonen til selskaper stemmer, og du bidrar slik til å både forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet.

Du vil jobbe med alt fra revisjon og årsregnskap, attestasjoner, bekreftelser og regnskapsrådgivning – og du vil jobbe tett på kolleger og virksomheter på tvers av landet.

Er du nysgjerrig, nøyaktig og glad i forstørrelsesglassemojien? Da vil du trives som revisor hos oss!