Nå søker vi nye kandidater som skal fortsette arbeidet med å bygge bro mellom norske studenter på CBS og det norske næringslivet. Har du lyst til å bidra? Ta en titt på stillingene våre her!  

 

Generelt
Arbeidsoppgavene som styremedlem i NNU er mange, varierte, og avhenger av hvilket verv man søker på. Primært jobber NNU med faglige arrangementer som bedriftspresentasjoner, Karrieredagen og Næringslivsdagen. Samtidig er det også stort fokus på å avholde årlige sosiale sammenkomster som introdagen, banketter og vårgalla. På tross av inndelte stillinger, er NNU gjengen et team. Du vil derfor oppleve at du forventes å bidra til det meste av styrets oppgaver.

 

Søknaden
Skriv noen linjer om deg selv (0,5 – 1 side), hvor du som minimum opplyser følgende; alder, klassetrinn og linje. Fortell oss hva din motivasjon for å arbeide i NNU er, hvordan du vil passe inn i stillingen og gjerne litt om dine tanker omkring utviklingspotensialet i NNU. CV ønskes vedlagt. Det er maksimalt mulig å søke på to verv. Søknaden skal maksimalt være 1 side i PDF-format.
Vi håper på å høre fra deg, og skulle du ha noen generelle spørsmål er du velkommen til å kontakte;
Jennifer Sandanger: leder@nnu-cbs.dk eller +45 27606856
Cecilie Roth: nestleder@nnu-cbs.dk eller +47 93281493
Søknaden sendes til nnu@nnu-cbs.dk, merket ”Søknad – Navn”.
Søknaden må være inne hos oss innen torsdag 23. februar klokken 24.00. Samtaler vil foregå 28. Februar. Dersom du er forhindret enkelte tidspunkter i løpet av denne dagen, er det fint om du i søknaden opplyser dette slik at vi kan forsøke å ta hensyn til det.

 

Hvem ser vi etter?
Først og fremst leter vi etter et sterkt engasjement for det NNU driver med. Styret vil bestå av 10 studenter som skal arbeide tett sammen. Lagånd og samarbeid er sentralt, og du må ha et ønske om å ta ansvar og drive NNU videre. Kandidater som har gode ideer til videreutvikling av NNU verdsettes. Det er viktig å være pålitelig, punktlig og fleksibel. Arbeidsmengden vil variere og topper seg som regel rundt karrieredagen i september og næringslivsdagen i mars. Vi søker etter studenter fra alle årgangene som kan binde seg til NNU i overkant av et år fra og med Mars 2016.
 
Stillingene

 

Leder
Som leder har du først og fremst overordnet ansvar for alle styremedlemmer og at NNU når de målsettingene som settes for skoleåret. En NNU leder skal ha evnen til å holde oversikt over alt som foregår i NNU, i tillegg til å være en informasjonsformidler og støttespiller innad i gruppen. Leder innkaller og holder alle møter og foretar de endelige beslutningene. Det er en fordel at man kan håndtere mange baller i luften. Vi ser etter en leder som ønsker å dra NNU fremover og som gjerne har idéer til hvordan arbeidet kan forbedres. Avslutningsvis er det viktig å være positiv, samt å ha evnen til å løse uforutsette utfordringer effektivt med godt humør.
Spørsmål vedrørende lederstillingen stilles til Jennifer Sandanger ved leder@nnu-cbs.dk eller +45 27606856.

 

Nestleder
Lederens høyre hånd og har hovedansvar for alt som har med NNU sine samarbeidspartnere å gjøre, enten det er eksisterende eller nye under forhandling. Samarbeidspartnere i år har vært KPMG og Accenture, og Nestleder har dermed ansvar for både oppfølging og organisering av samarbeidspartnernes bedriftspresentasjoner og arrangementer. Ny samarbeidspartner har i år vært HA Invest, og Nestleder skal kontinuerlig vurdere nye samarbeidsavtaler med bedrifter/studentorganisasjoner som kan komme norske studenter ved CBS til gode. Nestleder må ha muligheten til å kunne inntre fra dag én etter at det nye styret er satt, da vedkommende sammen med eksisterende nestleder skal reforhandle samarbeidsavtalene for det nye skoleåret. Dette kommer til å skje i mars/april.
Spørsmål vedrørende nestlederstillingen stilles til Cecilie Roth ved nestleder@nnu-cbs.dk eller +47 93281493.

 

Bedriftspresentasjonsansvarlig (to stillinger)
Ansvar for å booke bedrifter til bedriftspresentasjoner for skoleåret 2017/2018, samt overordnet ansvar for gjennomførelsen av disse. Det er viktig at vedkommende kan opptre profesjonelt og ryddig både i kontakt med bedrifter og i samarbeid med relevante ressurser innad NNU. Bedriftspresentasjonsansvarlig vil også ha ansvar for det praktiske i forbindelse med bedriftspresentasjonene. Det går spesielt på kontrakter og avtaler med de stedene vi avholder bedriftspresentasjoner og middager etterpå. Konkrete oppgaver inkluderer følgende:
Organisere påmelding av bedrifter til bedriftspresentasjoner
Utarbeide en plan for bedriftspresentasjonen i samarbeid med bedriftene, aktuelle utleiere av lokale og restauranter
Kommunisere innad i NNU plan for annonsering, transport, oppmøte og diverse støttefunksjoner
Oppfølging, evaluering og bidrag til forbedring av bedriftspresentasjoner
Spørsmål vedrørende bedriftspresentasjonsansvarlig stilles til Kristin Albrigtsen (bedriftspresentasjon@nnu-cbs.dk eller +45 71724521) eller Peder Qvigstad (bedriftspresentasjon@nnu-cbs.dk eller +45 53385567).

 

Karriere- og Næringslivsdagsansvarlig (to stillinger)
Nytt av året skal Karrieredagsansvarlig og Næringslivsdagsansvarlig slås sammen til en stilling. Det vil si at man både er prosjektansvarlig for Karrieredagen 2017 og Næringslivsdagen 2018. En vil ha hovedansvar for alt fra booking, koordinering og gjennomføring av begge arrangementene. Karrieredagen arrangeres i september. Det er en dag hvor 20-30 norske selskaper kommer til København for å møte studentene. På kvelden er det bankett for både selskapsrepresentanter og studenter. Målet med dagen er å skape en mulighet for å bli bedre kjent med bedriftene som kommer ned. Næringslivsdagen vil arrangeres i mars. Det er en dag hvor det inviteres 3-4 næringslivstopper fra Norge til København. Denne dagen er ment for å inspirere og motivere studentene. Også er etterfølges en bankett på kvelden. Banketter hviler hovedsakelig på eventansvarlig sine skuldre, i samråd med Karriere- og Næringslivsdagsansvarlige. Det er viktig at kandidatene for denne stillingen er strukturerte og engasjerte i prosessen med å rekruttere bedrifter/foredragsholdere og eventuelt ambassadører. Samtidig må en evne til å motivere andre i deres arbeidsoppgaver mot arrangementet. Det er en fordel at man har deltatt på ett av arrangementene tidligere, men ikke et krav.
Spørsmål spesifikt til Næringslivsdagen stilles til Marius Olay Haaøen ved nld@nnu-cbs.dk eller +45 28830807.
Spørsmål spesifikt til Karrieredagen stilles til Unn Annett Fenne ved kd@nnu-cbs.dk eller +45 42714871.
Generelle spørsmål kan stilles til begge parter.

 

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig har kontroll over og ansvar for alt av inntekter og utgifter i organisasjonen. Det skal lages budsjett for det kommende året, som legges frem på generalforsamling. I løpet av året betyr det å sende og betale fakturaer, ha kontroll på kontoutskrifter og kundefordringer, samt å ta alle økonomisk relaterte beslutninger løpende. På slutten av året skal regnskap og balanse fremlegges og godkjennes av generalforsamlingen.
Spørsmål vedrørende økonomiansvarlig stilles til Hanna Haavi ved regnskap@nnu-cbs.dk eller +45 71705529.

 

Markedsansvarlig (PR)
Som markedsansvarlig har du hovedansvar for brandingen av NNU både internt på CBS og mot det norske næringslivet. Det er markedsansvarlig som foretar all annonsering gjennom NNU sine medier (dvs. nnu-cbs.dk, Facebook, mail og Instagram). Det er viktig å kunne opptre profesjonelt da det vil være mye kommunikasjon med bedriftene. Det er en fordel om man har en grunnleggende god teknisk forståelse. Alle kataloger i forbindelse med Karrieredagen og Næringslivsdagen samt annet annonsemateriell blir designet av markedsansvarlig. Utover dette har markedsansvarlig også hovedansvaret for å ta bilder på bedriftspresentasjoner og andre arrangementer. Det vil være en fordel å være kreativ og å kunne komme med forslag til hvordan NNU kan bli enda mer synlig både overfor studentene og bedriftene, da NNU ønsker å nå ut til så mange som mulig for at enda flere får benyttet seg av våre tjenester.
Spørsmål vedrørende markedsansvarlig stilles til Vilde Bauer Andreassen ved marked@nnu-cbs.dk eller +45 42744490.

 

IT-ansvarlig
Ansvarlig for hovedsakelig alt som skjer på hjemmesiden med blant annet påmeldingslister, oppdatering av stillingsannonser og publisering av eventer. Teknisk ansvar på arrangementer og sending av nyhetsbrev er andre eksempler på oppgaver for IT- ansvarlig i NNU. Hjemmesiden bruker WordPress, som i utgangspunktet ikke krever mye erfaring, men det er en fordel om du har kunnskap på området. Arbeidsmengden til IT-ansvarlig vil i større grad variere i løpet av året, derfor vil fleksibilitet være en stor fordel.
Spørsmål vedrørende IT-ansvarlig stilles til Johannes Krafft Bruland ved it@nnu-cbs.dk eller +45 60166080.

 

Eventansvarlig
Prosjektansvarlig for Introdagen 2017 (båttur for 400 studenter), bankett til Karriere- og Næringslivsdagen 2017 samt NNUs andre sosiale arrangementer, både for studenter og NNU internt. Er sammen med markedsansvarlig ansvarlig for promotering i forkant av arrangementer. I tillegg har eventansvarlig ansvar for å koordinere og bestille busser til bedriftspresentasjoner.
Spørsmål vedrørende eventansvarlig stilles til Jonas Roander ved event@nnu-cbs.dk eller +45 26248330.

 

Vi ser frem til å høre fra deg!
Med vennlig hilsen
NNU-styret 2016-2017