Arbeidsoppgavene som styremedlem i NNU er varierte og avhenger av hvilken stilling man søker på. På tross av inndelte stillinger er NNU gjengen et team. Primært jobber NNU med arrangementer som bedriftspresentasjoner, Karrieredagen og Næringslivsdagen. Samtidig er det også stort fokus på å avholde årlige sosiale sammenkomster som båtfest i introuken, banketter og vårgalla.

Stillingen: Karriere- og Næringslivsdagsansvarlig
Vi søker en til å ta over stillingen som NLD-ansvarlig fra og med november 2023. Stillingen vil i utganspunktet dreie seg om å planlegge og gjennomføre Næringslivsdagen i mars 2024 sammen med den andre KD&NLD-ansvarlige. Hvis ønskelig, er det mulighet for å forlenge vervet et år til og delta i neste års styre for 2024/2025.

Du jobbe sammen med nåværende Karriere-og Næringslivsdagsansvarlig med hovedansvar for alt fra booking, koordinering og gjennomføring av Næringslivsdagen. Karrieredagen arrangeres i september 2024, hvor 20-30 norske selskaper kommer til København for å møte studentene. På kvelden er det bankett for både selskapsrepresentanter og studenter. Målet med dagen er at studentene skal bli bedre kjent med bedriftene som kommer ned. Næringslivsdagen vil arrangeres i mars 2024 (og deretter i mars 2025), hvor det inviteres 3-4 næringslivstopper fra Norge til København. Denne dagen er ment for å inspirere og motivere studentene. Også denne dagen etterfølges av bankett på kvelden.
Banketter hviler hovedsakelig på eventansvarlig sine skuldre, i samråd med Karriere- og Næringslivsdagsansvarlige. Det er viktig at kandidatene for denne stillingen er strukturerte og engasjerte i prosessen med å rekruttere bedrifter/foredragsholdere og eventuelt ambassadører. Samtidig må dere kunne motivere andre i deres arbeidsoppgaver mot arrangementet. Det er en fordel at man har deltatt på ett av arrangementene tidligere, men ikke et krav.

Spørsmål vedrørende stillingen? Kontakt Tage Fossgard +45 28127119

Hvem ser vi etter?
Først og fremst leter vi etter en student med sterkt engasjement for det NNU driver med. Styret består av totalt 10 studenter som skal arbeide tett sammen. Det forventes dermed at du er villig til å bidra utover din egen stilling, samt samarbeide tett med resten av teamet. Videre er det viktig at du som person er kapabel til å avholde tidsfrister og er komfortabel med å ha mye ansvar. Kandidater som har gode ideer til videreutvikling av NNU verdsettes. Det er også viktig at du er pålitelig, punktlig og fleksibel. Arbeidsmengden vil variere og topper seg som regel rundt bedriftspresentasjonssesonger, karrieredagen i september og næringslivsdagen i mars. Vi ønsker studenter fra alle årganger som kan binde seg til NNU i overkant av et år fra og med mars 2024. Det er mulighet for å bidra i vårhalvparten, men ønskelig med forsettelse i NNU med det neste styret (høsten 2024 – våren 2025).

Søknaden
Skriv noen linjer om deg selv (maks 1 side), hvor du som minimum opplyser følgende; alder, klassetrinn og linje. Fortell oss hva din motivasjon for å arbeide i NNU er, hvordan du vil passe inn i stillingen og gjerne litt om dine tanker omkring utviklingspotensialet i NNU. CV ønskes vedlagt.
Vi håper på å høre fra deg, og skulle du ha noen generelle spørsmål er du velkommen til å kontakte;

  • Anna Bech / Tage Fossgard: nldkd.nnu@gmail.com eller +47 904 72 122 / +4528127119

Søknaden sendes til  nldkd.nnu@gmail.com  merket ”Søknad – Navn”. Den må være sendt inn til oss innen 22. Oktober ved midnatt. Intervjuer vil foregå kort tid etter dette og vil bli avtalt nærmere.