Business analyst 2022 (undergraduate)

 

Fullfører du bacheloren din i 2022 og ønsker å starte karrieren? Da kan du søke på vårt to-årige fulltid business analyst-program.

Etter fullførelse av det to-årige programmet vil du bli vurdert til en sponset videreutdanning av firmaet (master/MBA), eller få tilbud om å fortsette din karrieren som junior associate.

En business analyst tar en aktiv rolle i alle prosjektrelaterte arbeidsoppgaver som innbefatter utforming av hypoteser, planlegging og gjennomføring av intervjuer og analyse- og syntesearbeid for å kunne komme med anbefalinger og bistå klientene implementeringsarbeidet.

Krav til søker: En konsulent hos McKinsey må kunne kommunisere med mennesker på ulike nivåer i en organisasjon og være i stand til å løse komplekse problemer raskt.

Viktige egenskaper vi ser etter hos deg er derfor:

  • Personlig initiativ og lederegenskaper
  • Vilje til stadig utvikling
  • Sterke analytiske evner
  • Forretningsforståelse og god dømmekraft
  • Evne til å samarbeide i team og motivere og inspirere andre
  • Kommunisere godt, kunne forklare komplekse ideer og skape tillit hos kolleger og klienter
  • Krav til utdannelse Business Analyst: Bachelorgrad

Vi søker nå studenter til fulltidsstilling som Business Analyst med oppstart i 2022.

Søk innen 21.02.22 via søknadslink https://www.mckinsey.com/careers/search-jobs/jobs/businessanalyst-15136

Husk å legge ved følgende dokumenter:

  • CV
  • Motivasjonsbrev
  • Vitnemål fra høyere utdanning og vidergående skole

Ved spørsmål, ta kontakt med Malene Synnevåg på malene_synnevag@mckinsey.com