KPMG Deal Advisory opplever sterk vekst og søker nye medarbeidere. Deal Advisory bistår med finansielle og kommersielle analyser, M&A rådgivning, strategi, verdivurderinger og finansiell modellering for kjøpere og selgere i forbindelse med transaksjoner, restruktureringer og andre formål. Oppdragene strekker seg fra store internasjonale prosjekter med tverrfaglige internasjonale team til mindre lokale oppdrag.

Vi kan tilby deg unike karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver i et sosialt arbeidsmiljø. Som del av et internasjonalt og ledende kompetansehus vil du oppleve solid faglig og personlig utvikling. For å lykkes hos oss er det en fordel at du trives i et hektisk teammiljø, samtidig som du har disiplin til å arbeide effektivt på egenhånd.  Hos oss vil du få mye ansvar fra dag én, samtidig som du blir del av en inkluderende og generøs bedriftskultur der vi skal spille hverandre gode.

I tillegg til spennende og varierte prosjekter har vi også et sosialt miljø som gjør at våre ansatte trives hos oss. Vår suksess avhenger av våre medarbeidere, og vi ser derfor etter deg som er motivert og interessert i å jobbe med oss. I KPMG setter vi pris på engasjement, teamarbeid og et sterkt ønske om utvikling og læring.

Dette er Deal Advisory

Transaction Services

Transaction Services-teamet jobber med finansiell selskapsgjennomgang (due diligence) i forbindelse med kjøp og salg av selskaper, børsnoteringer og fusjoner, samt annen rådgiving i forbindelse med transaksjoner. Vi kan tidvis jobbe med store informasjonsmengder der vi benytter ulike dataverktøy (data & analytics). Du vil jobbe med:

 • Finansielle analyser som del av finansiell due diligence, med fokus på å identifisere verdidrivere, trender, risikoområder og muligheter
 • Identifisere forhold som påvirker kjøpspris samt endelig beregning av denne
 • Finansiell rådgivning ved utforming av aksjekjøpsavtaler, for eksempel relatert til prisjusteringsmekanismer, earn-out etc.

Verdivurdering og finansiell modellering

Verdivurderingsteamet jobber med verdivurdering og finansiell modellering i forbindelse med strategiske beslutninger, tvister, forhandlinger, restrukturering, finansiering, finansiell rapportering og dokumentasjon for skatteformål. Du vil jobbe med:

 • Samle, systematisere og analysere store mengder data
 • Vurdere og presentere risiko, muligheter og usikkerhet på en pedagogisk og strukturert måte
 • Utvikle brukervennlige finansielle modeller og arbeidsbøker
 • Utarbeide verdivurderingsrapporter og presentasjoner
 • Presentere analyser og modeller for team og kunder
 • Identifisere feil og logiske brister i verdivurderinger

Mergers & Acquisitions

M&A-teamet arbeider med fusjoner og oppkjøp og bistår både kjøpere og selgere i forbindelse med store internasjonale transaksjoner så vel som kjøp og salg av små og mellomstore selskaper. Du vil jobbe med:

 • Innhente, systematisere og analysere informasjon om utvalgte markeder, bransjer og selskaper
 • Utarbeidelse av selskapspresentasjoner, markedsføringsmateriell og markedsanalyser i forbindelse med salg av selskaper
 • Finansiell modellering, regnskapsanalyse og verdivurdering for å bistå kunde i kjøps- og salgsprosess
 • Kartlegging av mulige kjøpere og potensielle kjøpsobjekt («targets»)
 • Bistand i forbindelse med fasilitering av kjøpermøter, due diligence, datarom, koordinering og forhandlinger

Strategi

Strategi-teamet jobber med strategiprosjekter og kommersiell selskapsgjennomgang (commercial due diligence, CDD) i forbindelse med kjøp og salg av selskaper. Typiske arbeidsoppgaver:

 • Strategiske analyser som del av kommersiell due diligence
 • Utforming av hypoteser, datainnsamling, analyse- og syntesearbeid, samt kundedialog
 • Kombinere kvantitative og finansielle analyser med kommersielle analyser

Ønskede kvalifikasjoner

For å levere gode tjenester til våre kunder trenger vi dyktige, engasjerte og løsningsorienterte medarbeidere. Vi ser etter deg som er nysgjerrig og motivert for å lære. I tillegg ser vi for oss at du har en eller flere av disse kvalifikasjonene:

 • Utdannelse, fortrinnsvis på masternivå, innen finans, industriell økonomi, strategi, økonomi og administrasjon, revisjon, IT/data eller andre relevante fagområder
 • God forretningsforståelse, kreative problemløsningsevner og analytiske evner
 • Evne til å samarbeide og skape tillit hos kollegaer og kunder, ta ansvar for egne leveranser og vise initiativ
 • Evne til å kommunisere tydelig, tenke kreativt og forklare komplekse ideer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Et brennende ønske om å utvikle deg som rådgiver i et av Norges fremste transaksjonsmiljøer

Det er positivt om du har relevante verv, utveksling og/eller arbeidserfaring ved siden av studiene. Med et stadig økende fokus på bruk av dataverktøy verdsetter vi også erfaring med digitale analyseverktøy og behandling av store datasett.

Interessert?

Du blir en del av et motivert team ved KPMGs kontor i Oslo, Bergen eller Stavanger. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og en bratt læringskurve som del av et av Nordens fremste rådgivingsmiljøer.

I KPMG setter vi pris på ulik erfaring og nye perspektiver, og vi er overbevist om at dette gir bedre løsninger for oss og kundene våre. Hos oss vil du møte forskjellige mennesker med ulike behov. Felles for alle er at vi liker å jobbe og skape verdi. Vi vil ta deg godt imot, uansett hvem du er.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

For de som avslutter studiene sommeren 2023 er det felles oppstart august 2023. Dersom du ønsker å tiltre stillingen på et annet tidspunkt, ber vi om at du spesifiserer dette i søknaden.

 • Du blir bedt om å laste opp CV, vitnemål/karakterutskrifter, eventuelle attester og besvare noen spørsmål
 • Vi ønsker at du legger ved karakterer fra høyskole/universitet samt karakterer fra videregående. Dersom du ved søknadstidspunktet ikke har en karakterutskrift med de nyeste karakterene dine, kan du legge ved skjermbilde av karakterene
 • Du vil få en bekreftelse på mail når søknaden er registrert i vårt system