Er du nyutdannet i 2023 og ønsker en karriere innen finans?

 


I Financial Advisory løser vi mange ulike oppgaver hver eneste dag, og vi vil ha med deg på laget!

I Financial Advisory hjelper vi blant annet våre kunder med rådgivning knyttet til strategiske beslutninger, kjøp og salg av virksomheter, fusjoner, omstrukturering, og investeringsbeslutninger. Vi opererer som en kombinasjon av et meglerhus og et konsulentselskap, og er på den måten i stand til å se det store bildet samtidig som vi er spesialister innenfor en rekke kjerneområder.

Vi jobber i team, blant annet med våre nordiske kollegaer og på tvers av de ulike forretningsområdene i Deloitte. I Deloitte får du mye ansvar, men kan lene deg på å ha en global og kompetansetung organisasjon i ryggen.

Høres dette ut som noe for deg? Da bør du lese videre!

Hvorfor Financial Advisory i Deloitte?

I Financial Advisory har vi ulike tjenesteområder og søker nå flere konsulenter til transaksjonsrådgivning.

Transaksjonsrådgivning 
I transaksjonsrådgivning jobber vi innenfor tre ulike tjenester: M&A Transaction Services, Corporate Finance og Valuation & Modelling. Som konsulent hos oss innenfor disse tre områdene vil du kunne jobbe med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

  • I M&A Transaction Services jobber vi i hovedsak med finansiell due diligence, hvor hovedformålet er å analysere kjøps- eller salgsobjekter med den hensikt å avdekke forhold som vil kunne påvirke en investeringsbeslutning.
  • Corporate Finance gir råd til kunder knyttet til salgsprosesser, oppkjøp og fusjoner. Her spiller vi en aktiv rolle i prosessene fra begynnelse til slutt, jobber tett med kundene i utarbeidelse av business case og salgsmateriell, i tillegg til å identifisere og kontakte potensielle kjøpere og drive forhandlinger.
  • I Valuation & Financial Modelling gjør vi verdivurderinger av selskaper for en rekke forskjellige formål, blant annet for vurdering av et gitt eller mottatt bud, i relasjon til tvister og disputter, eller som skatte- og regnskapsmessige dokumentasjon. Finansiell modellering bygger modeller for ulike formål, ofte prognose- eller simuleringsmodeller.

Hvem er du?

I Deloitte vet vi at mangfold i bakgrunn, tanker og utdanning gjør oss sterkere, og vi vil at du skal få være deg selv, og ha det gøy på jobb. Uansett tror vi at du har stå-på-vilje, integritet og god tallforståelse. Vårt offisielle språk er engelsk, men vi leverer prosjekter på både norsk og engelsk og derfor bør du beherske begge språk, både muntlig og skriftlig.

Våre ansatte har vanligvis fullført en mastergrad i innen økonomi, finans, tekniske fag eller tilsvarende, men har du en annen bakgrunn og en interesse for våre tjenesteområder oppfordres du til å søke!

Dersom du er kvinne og ønsker å bli bedre kjent med oss i forkant av rekrutteringsprosessen, anbefaler vi deg å søke på vårt heldagsarrangement 28.03.2023, Women in M&A.

Hvordan søke?

Søk via Vipps, LinkedIn eller manuell registrering. Husk å last opp CV og vitnemål (fra høyere utdanning). Benytt deg av Vitnemålsportalen dersom din skole distribuerer resultatene dine der. Istedenfor et tradisjonelt søknadsbrev, ønsker vi at du heller besvarer disse spørsmålene:

  1. Hva er den viktigste grunnen til at du ønsker å jobbe i Financial Advisory? 
  2. Hva er årsaken til at du ønsker å bli en del av Deloitte? 

Skriv maks 350 ord totalt. Du kan velge om du vil skrive søknaden din i tekstboksen eller laste den opp som et vedlegg.

Husk søknadsfrist 24. mars 2023 kl. 12:00!

Du får muligheten til å jobbe i et selskap som hjelper andre aktører med sin grønne omstilling, samtidig som vi arbeider målrettet med egne ambisjoner innenfor klima, miljø og samfunnsansvar. Som ansatt i Deloitte integreres bærekraft i arbeidshverdagen, og du får du anledning til å bidra i ulike prosjekter og initiativer knyttet til dette.

Som samfunnsaktør, arbeidsgiver og tjenesteleverandør har Deloitte et stort fokus på mangfold og inkludering. Vi ser at ulike perspektiver fremmer nytenkning, gir dypere innsikt og bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne våre! Vi ønsker derfor et stort mangfold blant søkere.

Link til opprinnelig annonse: https://deloitte.recman.no/job.php?job_id=317859