Vil du håndtere kritiske risikoer for offentlige, børsnoterte og private virksomheter? Bli med på et viktig samfunnsoppdrag!

 


Vil du jobbe med cyberkriminalitet, håndtere viktige risikoer i offentlige, børsnoterte og private virksomheter, eller hjelpe organisasjoner i omstillingen til et rettferdig netto nullutslippssamfunn? Dette er noen av mange områder du får utforske i vår Risk-avdeling. 

Hvorfor Risk Advisory i Deloitte?  

«Vi hjelper våre kunder med å utvikle seg ansvarlig i en verden i rask endring»
– Endre Fosen, leder i Risk Advisory i Deloitte Norge.  

Risk Advisory tilbyr rådgivningstjenester innenfor styring og kontroll, internrevisjon, bærekraft og klima, risikostyring og informasjonssikkerhet til alle typer virksomheter innenfor offentlig og privat sektor. Det omfatter beskyttelse mot cyberkriminalitet, kunnskap, strategier og rapportering knyttet til klima og bærekraft, arbeid mot sosial dumping og menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden. Vi hjelper finansinstitusjoner med finansiell risikostyring og effektiv håndtering av komplekse regelverk. Høres dette ut som noe du kunne trives med? Da bør du lese videre.

Som konsulent vil du hjelpe våre kunder med å bevare og sikre verdier gjennom relevante, nyskapende, og risikobaserte tjenester skreddersydd for prioriterte bransjer og segmenter. Problemstillingene du møter er viktige for alle norske og europeiske virksomheter, og du bygger opp en svært etterspurt kompetanse.

I Deloitte får du mye ansvar, men kan lene deg på å ha en global og kompetansetung organisasjon i ryggen. Vi skal lære deg å gå foran, men aldri alene, og vi skal sørge for at du utvikler deg og har det spennende på jobb.

I Risk Advisory har vi ulike tjenesteområder og søker nå flere konsulenter til følgende områder:

Technology & Controls  
Vi hjelper virksomheter med å håndtere risiko relatert til IT og teknologi. Bruk av teknologi gir mange spennende muligheter, men også risikoer som må håndteres for at klienten skal lykkes.
Våre oppgaver spenner fra revisjon til rådgivning og implementering. Gjennom revisjoner og rådgivningsoppdrag får du raskt et innblikk i hvordan risiko knyttet til teknologi håndteres i en rekke viktige virksomheter og blir med på å implementere løsninger for bedre styring og kontroll.

Public Risk  
Vi ønsker å hjelpe både offentlige og private virksomheter med å oppfylle de krav og forventninger som samfunnet har til dem. Dette handler ofte om hjelpe dem med å etterleve regelverk, sørge for god kvalitet i tjenester, og god bruk av offentlige ressurser. Dette gjør vi gjennom evalueringer, forvaltningsrevisjon, internrevisjon og andre former for kartlegginger og analyser. I tillegg hjelper vi kundene våre med å håndtere risiko knyttet til de virksomheter de samarbeider med eller kjøper tjenester fra, dette gjelder særlig risiko knyttet til de som ikke har tilfredsstillende arbeidsforhold, brudd på menneskerettigheter, negativ påvirkning på miljø og manglende etterlevelse av kontrakt.

Regulatory & Strategic Risk  
Vi hjelper virksomheter med å identifisere, forstå og måle risiko de blir eksponert for. Dette kan både være interne og eksterne faktorer som kan gi opphav til trusler, men også muligheter. Arbeidet dekker flere fagfelt og inkluderer blant annet bistand til design og implementering av rammeverk og systemer for risikostyring, kvantitativ analyse, modellering og dataforvaltning.

Climate & Sustainability 
Vi hjelper organisasjoner i omstillingen til et rettferdig netto nullutslippssamfunn. Vårt tverrfaglige miljø består av naturvitere, samfunnsvitere, ingeniører og økonomer. En sentral del av arbeidet er å tolke gjeldende og kommende regelverk på området og å oversette hva det betyr for kunder i praksis. Arbeidet du gjør vil både bidra til å svare på forventningene omverdenen og myndigheter har til våre kunder, og det vil kunne gripe inn i kjernevirksomhet og strategi når våre kunder skal ta valg for å forberede seg for en bærekraftig fremtid. Dette er en mulighet for deg som har en genuin interesse for bærekraft, ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet og å være med å bygge et av Norges ledende kompetansemiljøer innenfor bærekraft.

Cyber Security  
Vi bistår kundene våre med å redusere risiko for kriminalitet. Vi jobber med alt fra strategisk rådgivning, oppbygging av sikre og forsvarbare løsninger, trussel etterretning, etablering av kompetanser for deteksjon og håndtering av hendelser, samt alle former for penetrasjonstesting, sikkerhetsvurderinger og gjennomføring av avanserte trusselsimuleringer.

Hvem er du?  

I Deloitte vet vi at mangfold i bakgrunn, tanker og utdanning gjør oss sterkere, og vi vi at du skal få være deg selv, og ha det gøy på jobb. Vi søker folk som er like forskjellig som utfordringene vi jobber med å løse, og tror at ingenting er umulig med de rette folka!

Uansett tror vi at du har stå-på-vilje og integritet, og har interesse for teknologi, strategisk rådgivning og revisjon knyttet til viktige risikoområder. Viktigst av alt er at du møter kollegaer med en positiv holdning, er nysgjerrig på å lære og klar for en utfordring.  Våre ansatte har vanligvis fullført bachelor- og mastergrad innen teknologi, statsvitenskap eller økonomi, men har du en annen bakgrunn og en interesse for våre tjenesteområder oppfordres du til å søke!

Her er litt mer informasjon du kanskje vil like:

Hvordan søke?   

Søknadsfristen er fredag 6. januar kl. 10.00. Etter du har sendt inn søknad vil du motta lenke til to evnetester som vi ønsker at du skal gjennomføre snarest mulig, men senest søndag 8. januar kl. 10.00. Vi behandler bare søknader hvor begge testene er gjennomført. Vi holder intervjuer påfølgende uke.

Nå har vi flere nyutdannet annonser ute, og vi ønsker at du kun søker på EN av disse. I vår søknadsportal vil du nemlig få muligheten til å vise interesse for flere av våre forretningsområder. Dersom du er aktuell for flere områder, vil vi vurdere deg for disse. Vi ønsker også at du velger 1. og 2. prioritet for ønsket arbeidssted.

Søk via Vipps, LinkedIn eller manuell registrering. Husk å last opp CV og vitnemål fra høyere utdanning. Benytt deg av Vitnemålsportalen dersom din skole distribuerer resultatene dine der.

Istedenfor et tradisjonelt søknadsbrev, ønsker vi at du heller besvarer to rekrutteringsspørsmål i portalen vår når du søker. Ett spørsmål om kompetansen din og ett om motivasjon.

Husk søknadsfrist  6. januar 2023 kl. 10:00. 

Vi har svart på spørsmålene vi tror du kanskje lurer på i forbindelse med rekrutteringsprosessen vår. Les mer her!

Du får muligheten til å jobbe i et selskap som hjelper andre aktører med sin grønne omstilling, samtidig som vi arbeider målrettet med egne ambisjoner innenfor både klima og miljø og samfunnsansvar. Som ansatt i Deloitte integreres bærekraft i arbeidshverdagen, og du får du anledning til å bidra i ulike prosjekter og initiativer knyttet til dette.

Som samfunnsaktør, arbeidsgiver og tjenesteleverandør har Deloitte et stort fokus på mangfold og inkludering. Vi ser at ulike perspektiver fremmer nytenkning, gir dypere innsikt og bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne våre! Vi ønsker derfor et stort mangfold blant søkere. 

Link til orginal annonse: https://deloitte.recman.no/job.php?job_id=304104