Presentasjonen er primært rettet mot studenter på 3., 4., og 5. året.

Link til Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1375431705846386/

Link til påmelding (åpner 10. feb kl. 10): https://nnu-cbs.dk/arrangement/capgemini-consulting/