Karrieredagen

Karrieredagen

Karrieredagen er et av NNUs største arrangementer, de største norske bedriftene reiser ned til København for å møte de norske studentene på CBS. Dagen består av foredrag og speedpresentasjoner fra bedriftene, samt en mulighet til å oppsøke og snakke med hver enkel bedrift på stand i etterkant. Vårt mål er å inspirere, motivere og gi norske CBS studenter muligheten til å knytte et sterkere bånd til det norske næringslivet. For studentene vil Karrieredagen være en perfekt plattform for å presentere seg selv, og virkelig gripe muligheten til å få en fot innenfor de ulike bedriftene.

Dagen avsluttes med en banket hvor både studenter og representanter fra bedriftene deltar. Dette gir deg som student en unik mulighet til å få et enda bedre innblikk i de ulike bedriftenes hverdag, dog i mer uformelle former.